четвер, 22 березня 2012 р.

ВР України ухвалила новий закон «Про громадські об'єднання»


22 березня 2012 року Верховна Рада України ухвалила новий закон про громадські організації. Закон прийнято з новою назвою «Про громадські об'єднання».

Новий документ надає громадським організаціям право:
- захищати інтереси не тільки своїх членів;
- діяти на всій території України;
- спрощує та здешевлює процедуру державної реєстрації;
- здійснювати господарську діяльність безпосередньо та ін.

Зокрема новим законом встановлюється, що реєстрація громадських об´єднань здійснюється безоплатно. Плата справляється за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію чи статуту громадського об´єднання.

Обмежено підстави відмови в реєстрації громадських об´єднань та скорочено термін їх реєстрації до семи робочих днів. Громадські організації і громадські спілки можуть здійснювати діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Відповідно до нового закону, громадські об´єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не лише через створені ними підприємства і товариства, а й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об´єднання та сприяє її досягненню.

Документом визначено також право громадських об´єднань на участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об´єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

Новий закон містить також норму, відповідно до якої громадські організації, легалізовані на момент введення закону в дію, мають протягом п´яти років привести свої статути у відповідність з цим законом на безоплатній основі.

Джерело:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=7262-1&skl=7
http://www.telekritika.ua/news/2012-03-22/70633

0 коммент.:

Дописати коментар