пʼятниця, 3 лютого 2017 р.

Роз’яснення МОН України щодо призначення стипендій

До Міністерства освіти і науки України надходить багато запитань щодо нового порядку призначення як академічних, так і соціальних стипендій. Принагідно МОН повідомляє, що з 1 січня 2017 року соціальні стипендії виплачуються виключно органами Міністерства соціальної політики.

Щодо призначення академічних та соціальних стипендій  МОН інформує, що постановою КМУ від 25 січня 2017 р. № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення» (далі- постанова № 32) внесені зміни до нормативно-правових актів, що регулюють питання призначення і виплати стипендій. Необхідність затвердження постанови № 32 обумовлена, зокрема, тим, що окремі положення чинних нормативно-правових актів з питань стипендіального забезпечення суперечили  новій редакції ст. 62 Закону України «По вищу освіту».      

Міністерство освіти і науки на численні звернення навчальних закладів та окремих осіб надає роз’яснення щодо застосування з 1 січня 2017 року нової редакції Порядку призначення і виплати стипендій.  

1. Семестровий контроль за І семестр поточного навчального року завершився у грудні 2016 р..  У якому розмірі і кому повинна бути виплачена січнева стипендія? 

Якщо семестровий контроль за І семестр 2016/17 навчального року закінчився до 1 січня 2017 р., академічні та соціальні стипендії у нових розмірах і згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, що затверджений  у новій редакції, призначаються з 1 січня 2017 р.. При цьому, рейтинг успішності для призначення стипендії формується або на підставі середнього балу семестрового контролю за І семестр 2016/2017 н.р., або на підставі середнього балу семестрового контролю за І семестр 2016/2017 н.р.  + участь здобувача вищої освіти у інших видах діяльності (передбачено абзацом восьмим статті 13 Порядку № 1050).

Різні підходи до формування рейтингу вже з 1 січня цього року передбачені пунктом 4 постанови № 32. 

2. Семестровий контроль за І семестр поточного навчального року завершився у січні 2017 р..  У якому розмірі і кому повинна бути виплачена січнева стипендія?

Стипендії за січень виплачуються у «старих» розмірах (наприклад, 825 грн. для вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації) і відповідно до наказу керівника навчального закладу щодо призначення стипендій за результатами ІІ семестру 2015/2016 н. р. (за виключенням осіб, яким призначені соціальні стипендії).

З 1 лютого академічні та соціальні стипендії призначаються і виплачуються  у нових розмірах (затверджені постановою КМУ № 1047) і відповідно до нової редакції Порядку № 1050. Рейтинг успішності для призначення стипендії формується або на підставісереднього балу семестрового контролю за І семестр 2016/2017 н.р., або на підставі середнього балу семестрового контролю за І семестр 2016/2017 н.р. + участь здобувача вищої освіти у іншій  діяльності (передбачено абзацом восьмим ст.13 Порядку № 1050).

Різні підходи до формування рейтингу вже з 1 січня цього року передбачені пунктом 4 постанови № 32.      

3. Як з 1 січня 2017 р. здійснюється фінансування академічних стипендій аспірантам,  докторантам, академічних та соціальних стипендій іншим здобувачам вищої освіти?

Академічна стипендія аспірантам і докторантам у 2017 р., як і раніше,  виплачується за рахунок коштів, затверджених вищим навчальним закладам у межах бюджетної програми «Підготовка кадрів вищим навчальними закладами ІІІ - IV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

Академічні стипендії іншим здобувачам вищої освіти виплачуються в межах бюджетної програми «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Соціальні стипендії з 1 січня 2017 р. виплачуються виключно органами Мінсоцполітики за місцем знаходженням навчального закладу незалежно від дати призначення такої стипендії (до чи після 1 січня 2017 р.). 

4. Як визначається  ліміт стипендіатів і обсяг коштів для виплати академічних стипендій відповідно до нових умов призначення стипендії?

Кількість одержувачів академічних стипендій  повинна складати  40-45 % від кількості студентів, курсантів невійськових навчальних закладів, які навчаються за денною формою навчання за державним (регіональним) замовленням на 1 січня 2017 р. (для випадку, зазначеному у п.1) або з 1 лютого 2017 р. (для випадку, зазначеного у п.2).

Обсяг коштів для виплати академічних стипендій у ІІ семестрі, визначається як різниця між сумою, затвердженою планом асигнувань для здійснення виплат протягом ІІ навчального семестру, та сумою, яку необхідно зарезервувати для виплати протягом вказаного періоду академічних стипендій для осіб:

- яким на ІІ навчальний семестр 2016/207 н.р. призначені академічні стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (іменні (персональні) стипендії навчальних закладів Порядком № 1050 скасовані);

- які відповідно до абзацу третього п.13 Порядку № 1050 зберігають право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу протягом місяця з дня припинення тимчасової непрацездатності на період здачі семестрового контролю;

- які  відповідно до п.11 та п.14 Порядку № 1050 після завершення участі у програмі академічної мобільності мають право на виплату їм академічних стипендій у повному обсязі за період навчання у іншому навчальному закладі на території України або поза її межами;

- які призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- які мають право на отримання академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні (розмір такої  стипендії збільшується на 45,5 %, кількість стипендіатів, які отримують академічні стипендії за особливі успіхи у навчанні включається до загального ліміту стипендіатів).                 

5. Чи змінився механізм надання студентам матеріальної допомоги та заохочення за рахунок коштів, затверджених для виплати стипендій?

Виплата матеріальної допомоги, у тому числі у разі оформлення академічної відпустки за медичними показаннями, а також, заохочення здобувачів вищої освіти за рахунок бюджетної програми «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» не здійснюється.

Зазначена матеріальна допомога або заохочення можуть бути передбачені у кошторисах навчальних закладів за основною діяльністю.

6. Студент-сирота перший у Рейтингу успішності начальних досягнень. Яку стипендію він повинен отримувати? Яку стипендії повинні отримувати студенти, які мають пільги з призначення соціальних стипендій, і, одночасно, займають високі позиції у Рейтингу?

Якщо студент (курсант невійськового вищого навчального закладу) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також з числа осіб, які у віці від 18 до 23 років під час навчання у вищому навчальному закладі залишились без батьків, за результатам навчання має право на отримання і академічної, і соціальної стипендії, йому призначаються і виплачуються обидві: академічна – навчальним закладом, соціальна –  органами Мінсоцполітики за місцем знаходження навчального закладу.

Студенти (курсанти невійськового вищого навчального закладу), які належать до інших категорій осіб, що мають право на отримання соціальних стипендій, і які за результатами навчання «заробили» академічну стипендію, у заяві до стипендіальної комісії зазначають тільки один вид стипендії, яку вони будуть отримувати протягом наступного навчального семестру: або академічну, або соціальну. У разі обрання академічної стипендії, особа не включається до списків на отримання соціальної стипендії, які навчальний заклад щомісяця подає до органу Мінсоцполітики.

Звертаємо увагу, що на сьогодні розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, більший ніж розмір іменних стипендій Верховної Ради України, заснованих Постановою ВРУ 05.06.1996 р. № 226/96 – ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів».

Враховуючи, що відповідно до законодавства, у разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством, необхідно забезпечити виплату академічних стипендій студентам, яким  наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1213 призначені іменні стипендії Верховної Ради України, відповідно до законодавства. 

Крім того, інформуємо, що Мінсоцполітики розробляє зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 з метою поширення права на отримання соціальних стипендій інвалідами з дитинства, інвалідами І – ІІІ групи, студентами, курсантами невійськових вищих навчальних закладів, із сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені.  

0 коммент.:

Дописати коментар