четвер, 19 листопада 2015 р.

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ

Статтею 40 Конституції України передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
Про запровадження сервісу електронних петицій розповіла начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко.
- Згідно з Законом України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, а також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення), – зазначила Пашко.
У зверненні має бути зазначено:
– прізвище, ім’я, по батькові;
– місце проживання громадянина;
– суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати, електронної поштової адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику через 10 днів від дня його надходження.
Громадяни також можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями (далі – е-петиція) через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку е-петиції.
Пети́ція – індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання,клопотання, яка подається в органи державної влади у письмовій формі.
Для створення е-петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована (для петиції державного рівня – Президент, Верховна Рада або Кабінету Міністрів, на місцевому – органи місцевого самоврядування), або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку е-петицій, та розміщує текст е-петиції.
В е-петиції має бути викладено:
– суть звернення (обов’язково враховуйте актуальність);
– зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції;
– адресу електронної пошти.
Перед публікацією протягом двох днів може бути здійснена перевірка тексту е-петиції на відповідність його інформаційному законодавству (премодерація). Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Е-петиція оприлюднюється протягом 2 робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше 2 робочих днів.
Зверніть увагу на те, що дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті єдатою початку збору підписів на її підтримку. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
Е-петиція, адресована Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, для розгляду відповідним органом повинна зібрати не менш як 25000 підписів громадян на підтримку протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення.
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку е-петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку е-петиції розглядається у порядку, визначеному Законом, за умови збору на її підтримку такої кількості підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає:
1) до 1 000 жителів – не менше ніж 50 підписів;
2) від 1 000 до 5 000 жителів – не менше ніж 75 підписів;
3) від 5 000 до 50 000 жителів – не менше ніж 100 підписів;
4) від 100 000 до 500 000 жителів – не менше ніж 250 підписів;
5) від 500 000 до 1 000 000 жителів – не менше ніж 500 підписів;
6) понад 1 000 000 жителів – не менше ніж 1000 підписів.
Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку е-петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.
Петиції, які в 3 місячний строк не набрали необхідну кількість підписів громадян на підтримку, розглядаються як звернення громадян відповідно до Закону.
Е-петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів(тобто 3 місяці чекати не потрібно) надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації:
  • про дату початку збору підписів;
  • дату направлення електронної петиції;
  • загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет);
  • строк збору підписів;
  • назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
Якщо ж е-петиція була опублікована на офіційному веб-сайті відповідного органу, то вонаприймається до розгляду.
Інформація про початок розгляду е-петиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніш як через 3 робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
Розгляд е-петиції здійснюється не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Якщо е-петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, ініціатор петиції має право представити е-петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.
Порядок розгляду е-петиції визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.
Про підтримку або непідтримку е-петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті органу влади.
Відповідь на е-петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) е-петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. У разі визнання за доцільне викладені в е-петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення.
Електронна петиція не зобов’язує державні чи муніципальні органи виконувати побажання певної групи громадян – вона звертає увагу таких органів на проблему, що хвилює громадськість і змушує відреагувати на неї.

Джерело: "Новини Полтавщини" http://np.pl.ua/2015/11/iryna-pashko-rozpovila-pro-zaprovadzhennya-servisu-elektronnyh-petytsij/

0 коммент.:

Дописати коментар