понеділок, 2 грудня 2013 р.

Що треба знати майбутнім батькам перед тим, як усиновити дитину? 12 запитань і відповідей

1. Що таке усиновлення ?
Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах рідної доньки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду для забезпечення нормального сімейного життя і виховання дітям, які з різних причин залишилися без батьківського піклування. Законодавство не встановлює обмежень щодо усиновлення дитини за ознаками раси, національності, релігії.
Усиновлення – це юридичний акт, внаслідок якого між усиновлювачем і його родичами з одного та усиновленим – з другого боку, виникають такі самі права та обов'язки, як й між батьками та дітьми. Відносини між дитиною та усиновлювачем встановлюються не на певний час як, наприклад, при встановленні опіки (піклування) над дітьми, а назавжди.

2. Хто може бути усиновленим ?
Усиновленою може бути дитина (особа до 18 років). Брати і сестри не можуть бути роз'єднані при усиновленні, тільки у виняткових випадках, суд за згодою органів опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення братів або сестер різними особами.

3. Хто може бути усиновлювачем ?
Усиновлювачем  дитини  може бути дієздатна особа віком не молодша  двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає  усиновити,  не  менш як на п'ятнадцять років.
Усиновлювачем може бути одинока особа, один з подружжя або  подружжя. На усиновлення дитини одним з подружжя необхідна письмова згода другого з подружжя, засвідчена  нотаріально.

4. Хто не може бути усиновлювачем дитини ?
Особа, яка:
- обмежена у дієздатності або визнана недієздатною;
- позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
- була усиновлювачем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини;
- перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному або наркологічному диспансері;
- зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
- не має постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
- страждає на хвороби, які перешкоджають усиновленню.     

5. Чи потрібна згода батьків на усиновлення дитини?
Так, необхідна вільна згода батьків дитини, посвідчена нотаріально. Згода не може надаватися за плату. Згода надається лише після досягнення дитиною двомісячного віку. Батько або мати можуть відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішення суду про всиновлення.

6. Коли не потрібна згода батьків на усиновлення дитини?
В тому випадку, якщо батьки  дитини:
- померли;
- невідомі;
- позбавлені батьківських прав,
- визнані в судовому порядку недієздатними;
- визнані в судовому порядку безвісно відсутніми;
- оголошені судом померлими.

7. Чи потрібна згода дитини на усиновлення?
Згода дитини на усиновлення необхідна, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. Усиновлення проводиться без згоди дитини  якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини також не потрібна якщо вона проживає у сім'ї усиновлювачів та вважає їх своїми рідними батьками.

8. Що таке таємниця  усиновлення ?
Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка була ним усиновлена та вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про це як до, так і після досягнення дитиною повноліття. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам. Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом (ст. 168 Кримінального кодексу України).

9. Які права має усиновлювач ?
- бути записаним батьком / матір'ю дитини у свідоцтві про народження дитини;
- змінити ім'я, прізвище та по батькові дитини;
- може (але не обов'язково) змінити відомості про місце народження та дату народження дитини (дата народження змінюється не більше як на 6-ть місяців). 

10. Які правові наслідки  усиновлення ?
З моменту здійснення усиновлення  припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. З моменту усиновлення виникають взаємні особисті та майнові права і обов'язки між  особою, яка усиновлена (а в майбутньому між її дітьми і онуками) та усиновлювачем і його родичами за походженням.
Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитину. Усиновлення надає особі, яку усиновлено,  права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має  дитина щодо своїх батьків. Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати (крім аліментів), які мала до усиновлення.

11. Хто здійснює контроль за дотриманням прав усиновленої дитини ?
Орган опіки та піклування, зокрема служба у справах неповнолітніх раз на рік здійснює контроль.

12. Чи може усиновлення бути відмінено ?
Усиновлення може бути судом визнано недійсним (якщо усиновлення  було проведено без дотримання передбаченим законом вимог) або скасоване (якщо буде доведено, що усиновлення суперечить інтересам дитини або дитина страждає на тяжку хворобу, про яку усиновлювач не знав і не міг знати) на час  здійснення усиновлення. 


Для комсомольчан:
Якщо ви бажаєте прийняти в свою сім'ю дитину, яка залишилася без піклування батьків, на правах рідної дитини, якщо вам необхідна додаткова інформація, звертайтеся в службу у справах дітей:  каб. 306, 3-й поверх виконкому. Конт. тел. 26543.


Джерело: Офіційний сайт Комсомольської міської ради

0 коммент.:

Дописати коментар