четвер, 20 червня 2013 р.

Про допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні надається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною. Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу грошових виплат та компенсацій УПСЗН по місцю проживання (реєстрації).  Разом з тим допомога може бути  призначити і за  місцем фактичного проживання, але для цього необхідно буде надати довідку про неотримання цієї допомоги по місцю реєстрації.

Важливо знати :  звернутися за призначенням допомоги при народженні необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Для призначення допомоги при народженні дитини необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:

- заяву, яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96.  Така заява заповнюється безпосередньо у відділі грошових виплат та компенсацій;

- копію свідоцтва про народження дитини (у випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначається );

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану  про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з її народженням. Цей витяг надається відділом реєстрації актів громадянського стану. Або подається довідка для призначення допомоги при народженні, яка надається виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення)  ради. Жінки, які постійного проживають на території України, але які народили за кордоном, надають видану компетентним органом країни перебування і легалізований в установленому порядку в Україні документ, який засвідчує народження дитини, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України;

- копію рішення про встановлення  опіки – подають лише опікуни;

- довідку про склад сім’ї і копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку включають при визначенні розміру допомоги. Ці документи подають особи, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини.

Умови припинення виплати допомоги.
Такими умовами є:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
- усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
- смерті дитини;
- смерті отримувача допомоги.

У випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра  (сімейного  лікаря), під наглядом якого перебуває  дитина      віком      до      одного      року,     адміністрація  лікувально-профілактичного  закладу  повідомляє про це орган праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем проживання дитини. У разі встановлення  факту  нецільового  використання  коштів зазначені органи подають керівнику органу,  що призначив допомогу,  пропозиції щодо припинення її виплати.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

Розміри допомоги при народженні дітей у 2013 році


Вид державної допомоги з січня з грудня
Допомога при народженні дитини
на першу дитину 29 160 30 960
на другу дитину 58 320 61 920
на третю і кожну наступну дитину 116 640 123 840
одноразова виплата: 9 720 103 20
щомісячна виплата: на першу дитину 810 860

на другу дитину 1 012,50 1 075

на третю і наступну 1 485 1 576,67
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

Право на виплату допомоги по догляду  за  дитиною  до досягнення нею трирічного віку має один з батьків  дитини,  усиновлювач,  опікун,  дідусь,  бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною. Допомога  по  догляду  за  дитиною  до   досягнення   нею трирічного  віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня,  що настає після закінчення  відпустки  у зв'язку  з  вагітністю  та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання  відпустки  по  догляду за дитиною по день її закінчення.

Виплата   допомоги   в  розмірі,  що  перевищує  мінімальний,  розраховується як різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб ( це - 1147 грн.) та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 130 грн.

Якщо вказана різниця буде більшою ніж 130 гривень – виплачується її розрахунковий розмір, якщо менша – то допомога виплачується у мінімальній сумі 130 гривень.

Виплата   допомоги   в  розмірі,  що  перевищує  мінімальний, здійснюється  протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена   допомога,  після  закінчення  зазначеного  строку  не підтвердила  право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі, тобто 130 гривень на місяць.

Для призначення допомоги органам праці та соціального захисту населення подаються наступні документи:
1)  заява ;
2)  копія  або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання  відпустки;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4)   для непрацюючих –копія трудової книжки;
6) для осіб, які навчаються- довідка з місця навчання;
7) довідка  про  те,  що  виплата допомоги по безробіттю або матеріальної  допомоги  по  безробіттю  не  проводиться,   -   для непрацюючих  осіб,  які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Якщо особа працює в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган  праці  та  соціального  захисту населення  за  місцем проживання такої особи.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога.

Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку припиняється:

1) у разі:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- відібрання дитини   в  отримувача  допомоги  без  позбавлення батьківських прав;
- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі  за рішенням суду;
- скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його недійсним;
- смерті  дитини, смерті  отримувача допомоги;
- виникнення інших обставин;

2) у  разі,  коли  особа,  що  отримує  в  органі  праці   та соціального  захисту  населення  допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:
- звернулася до    центру    зайнятості    за    сприянням    у працевлаштуванні  - з дня призначення їй допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по безробіттю.  Центр зайнятості  повідомляє орган  праці  та  соціального  захисту населення про те,  що такій особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну допомогу по безробіттю  або  що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох видів допомоги закінчився;
- виявила бажання працювати - з дня  працевлаштування  (початку виконання трудових обов'язків);

Прийом документів з питань надання соціальних допомог проводиться спеціалістами управління праці та соціального захисту населення.

Запис на прийом проводиться інформатором – координатором УПСЗН за телефоном 3-26-70, або  при особистому зверненні до управління за адресою: вул.Миру, буд.29. 

Управління праці і соціального захисту населення

Джерело: Офіційний сайт Комсомольської міської ради http://www.komsomolsk-rada.gov.ua/index.php?newsid=1247

0 коммент.:

Дописати коментар