пʼятниця, 8 липня 2011 р.

Протидія торгівлі людьми – рекомендації міжнародного семінару


Міжнародний Центр «Ла Страда-Україна» наприкінці травня 2011 року провів міжнародний семінар «Досвід і перспективи протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в Україні, Молдові, Білорусі», метою якого було визначення шляхів протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в Україні, Молдові і Білорусі.

У семінарі взяли участь понад 40 представників інспекцій праці, правоохоронних органів, профспілок, громадських організацій України, Молдови та Білорусі, а також представники міжнародних організацій (Представництва МОМ в Україні, Білорусі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні) та міжнародні експерти з Великобританії, Бельгії, Чехії, Естонії.

Під час семінару учасники обмінялись останніми тенденціями у сфері протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в регіоні, продемонстрували власний досвід виявлення випадків торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, окреслили роль урядових структур, профспілок, інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних організацій у протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

На семінарі було представлено міжнародний досвід виявлення випадків торгівлі з метою трудової експлуатації в країнах призначення інспекторами праці, правоохоронними органами, профспілками, громадськими і міжнародними організаціями та напрацьовано рекомендації для формування стратегії і політики у напрямі протидії торгівлі людьми в Україні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «Досвід і перспективи протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в Україні, Молдові, Білорусі» (26-27 травня 2011, м. Київ)

Ми, учасники та учасниці міжнародного семінару, обмінялись останніми тенденціями у сфері протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в регіоні та досвідом виявлення випадків торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, обговорили роль держави, профспілок, громадських та міжнародних організацій у протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, вивчили міжнародний досвід виявлення випадків торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та виробили наступні рекомендації:

УРЯДАМ
1. Посилити заходи щодо виконання взятих зобов'язань у сфері протидії торгівлі людьми, у тому числі з метою трудової експлуатації.

2. Ввести в національне законодавство України визначення примусової праці.

3. Зберегти статус Департаменту по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми в
структурі МВС України.

4. Відновити та посилити координацію різних органів державної влади, профспілок, неурядових та міжнародних організацій для успішної діяльності у сфері протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

5. Організовувати спільні перевірки мультидисциплінарних груп, що складаються з представників правоохоронних органів, інспекцій праці, громадських організацій на виробництвах та інших місцях працевлаштування на предмет виявлення випадків торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

6. Посилити польову проактивну роботу з виявлення постраждалих від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації за допомогою проведення перевірок інспекціями праці та правоохоронними органами, аутріч роботу.

7. Організовувати роботу спільних слідчих груп між країнами призначення, транзиту та походження для ефективної боротьби з торгівлею людьми з метою трудової експлуатацією.

8. Вживати заходів щодо зниження рівня корупції в органах державної влади.

9. Ввести в функціональні обов’язки одного з органів центральної виконавчої влади України положення про протидію торгівлі людьми.

10. Підвищувати рівень кваліфікації фахівців у сфері протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

11. Ввести посади аташе з трудових питань в дипломатичних місіях України та Молдови в країнах з великою кількістю трудових мігрантів - громадян цих країн.

12. Впровадити систему моніторингу дитячої праці (СМДП) на національному рівні з урахуванням аналізу експериментальної практики в пілотних регіонах, досвіду та рекомендацій Міжнародної програми викорінення найгірших форм дитячої праці Міжнародної організації праці.

13. Відновити роботу міжвідомчих рад з питань протидії торгівлі людьми на національному та обласному рівнях і включати питання ефективного моніторингу використання дитячої праці на регулярній основі.

14. Розробити Національний план дій з проведення моніторингу дитячої праці в Україні на 2012 - 2016 роки як частина Національного плану з реалізації конвенції ООН з прав дитини.

15. Залучити органи місцевого самоврядування та фінансові ресурси до вирішення проблем, які виявляються в ході моніторингу дитячої праці.

16. Розширити перелік країн, з якими підписані договори про легальне працевлаштування.

17. Посилити співпрацю між урядовими структурами та інститутами громадянського суспільства щодо залучення донорських фондів для проведення моніторингу дитячої праці.

18. Проводити інформаційні кампанії для групи ризику та широкого кола громадськості з питань запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, виявлення випадків торгівлі людьми та звернень за допомогою.

ПРОФСПІЛКАМ

19. Поширювати серед своїх членів інформацію про ризики та наслідки торгівлі людьми, нелегального працевлаштування за кордоном, нелегальної трудової міграції.

20. Налагодити роботу з підготовки та підписання угод між профспілками різних країн (національні, галузеві) про взаємну допомогу трудовим мігрантам, проведення інформаційно-просвітницької діяльності з запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

21. Проводити роботу на переконання роботодавців підписувати кодекси етичної поведінки про неприпустимість експлуатації праці, використанні примусової праці.

22. Брати участь у моніторингу діяльності з протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, готувати і подавати інформацію для моніторингових звітів в МОП, ООН, СОТ.

23. Забезпечувати можливість трудовим мігрантам переходу членства в профспілках з однієї країни в іншу.

24. Забезпечувати доступ до участі в профспілках постраждалим від торгівлі людьми.

25. Проводити консультування своїх членів з питань запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

26. Організовувати і залучати працівників і приватних підприємців у профспілки з метою захисту прав людини на ринку праці.

27. Лобіювати посилення відповідальності за використання праці з метою експлуатації.

28. Постійно інформувати про права і послуги профспілок, їх ролі в попередженні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

29. Реалізовувати контрольну функцію щодо виконання законодавства з протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

ІНСТИТУТАМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

30. Посилити діяльність щодо моніторингу виконання урядом взятих зобов'язань у сфері протидії торгівлі людьми, у тому числі з метою трудової експлуатації.

31. Працювати з об `єднаннями адвокатів та окремими адвокатами щодо підписання кодексів поведінки з представлення інтересів постраждалих від торгівлі людьми, участі в навчанні для адвокатів постраждалих від торгівлі людьми.

32. Проводити аутріч роботу з виявлення потенційних постраждалих від торгівлі людьми.

33. Забезпечувати можливість консультування постраждалих потерпілих від торгівлі людьми зрозумілою для них мовою.

34. Привертати увагу до існуючої проблеми і проводити широкі інформаційні кампанії з протидії використання дитячої праці та запобігання найгіршим формам дитячої праці. Залучати місцеві співтовариства та забезпечити участь дітей і молоді.

35. Висвітлювати в мас-медіа позитивні приклади захисту прав жертв трудової експлуатації.

МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

36. Брати участь у розробці та впровадженні міжнародних актів, рекомендацій, що регламентують соціально-трудові відносини з метою запобігання трудової експлуатації.

37. Сприяти обміну інформацією і досвіду про проблеми, досягнення та перспективи боротьби з торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в регіоні.

38. Лобіювати впровадження міжнародних норм та реалізацію необхідних дій із протидії торгівлі людьми.

Джерело: http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5494%3A2011-07-06-07-38-34&catid=1%3A2009-06-19-18-32-02&Itemid=2&lang=uk

0 коммент.:

Дописати коментар