четвер, 28 листопада 2019 р.

Про порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Малозабезпечена сім'я - сім'я,  яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім'ї.

До складу сім'ї включаються: чоловік, дружина;  рідні, усиновлені  діти цих осіб віком до вісімнадцяти років,  а  також  діти, які навчаються за денною формою навчання до 23-х років і не мають  власних  сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з  дитинства  I  та  II  груп або особами з інвалідністю I групи і проживають  разом з  батьками;  непрацездатні  батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з  одинокою  особою з інвалідністю  I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають  спільних  дітей.  

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для призначення допомоги до управління соціального захисту населення за місцем проживання  подаються такі документи:
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення.

Розмір соціальної допомоги визначається: як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2019 році встановлюється у розмірі:
- для працездатних осіб (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб)                             
з 01.07.2019 – 421,47 грн.; з 01.12.2019 – 441,42 грн;
- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність) - з 01.07.2019 – 1564 грн;                                            
з 01.12.2019 – 1638 грн;
- для дітей  (85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку):
до 6 років: з 01.07.2019 – 1444,15 грн.; з 01.12.2019 – 1512,15 грн;
від 6 до 18 років: з 01.07.2019 – 1800,30 грн.; з 01.12.2019 – 1885,30 грн;
від 18 до 23 років (за умови навчання): з 01.07.2019 – 1705,95 грн;  з 01.12.2019 – 1786,70 грн.

При цьому для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей з інвалідністю – на 20 %.

Крім того, розмір допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250,00 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на   500 грн. 

Умови, за яких допомога не призначається:

- працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду, згідно медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, не більш ніж до досягнення ними 6-річного віку; осіб які доглядають за особою з інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок  психічного  розладу, а також особами, які досягли 80-річного віку; фізичних  осіб, які надають соціальні послуги);

- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив купівлю або оплатив послуги на суму яка на час звернення перевищує 10- кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї;

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності таких обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних комісій з урахуванням обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї у разі, якщо:
- у складі сім’ї є особа з інвалідністю;
- у сім’ї виховуються троє та більше дітей до 18 років (у разі навчання за денною формою навчання до 23 років);
- неможливість отримати будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Джерело: Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

0 коммент.:

Дописати коментар