вівторок, 28 травня 2019 р.

Про зміни в українському правописі


22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію «Українського правопису» - зводу правил, що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі.
Документ підготовлено Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015–2018 рр. Ураховано окремі зауваги та пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проєкту (серпень-вересень 2018 р.). 
Зміни у правописі можна поділити на дві великі групи: власне зміни у написанні слів - і варіантні доповнення до чинної норми.


 • Без варіантів тепер вживаються слова: проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-) плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк.
 • Разом пишуться слова: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а також слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-: архіскладнúй, гіпермáркет, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль.
 • Злитно пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт.
 • Пишемо нарізно без дефіса - пів хвилини, пів яблука, пів Києва, але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць.
 • Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Трубецькúй, але Толстóй.
 • Впроваджено зміни в окремих словах, зокрема, священник (як письменник).
 • Слід писати разом складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Слова, щодо яких допускається правописна варіантність:


 • Слова іншомовного походження: Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія.
 • У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.
 • У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт.
 • Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, Промете́й, Таї́сія, Теодо́р.
 • У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни й Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін.
 • Вживатимуться варіантні форми родового відмінка: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си.
 • пів хвилини, пів яблука, пів Києва (невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо)
 • півострів, півзахисник, півмісяць (пишемо разом, якщо пів з наступним іменником у формі з називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини)
 • бізнес-план, буй-тур, допінг-контроль, дур-зілля, жар-птиця, інтернет-видання, інтернет-послуга (другий іменник складного слова визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим)
 • російське прізвище Донской → Донський, російське прізвище Трубецкой → Трубецький (закінчення -ой передаємо через -ий, виняток Лев Толстой)
 • Жигулі, Памперс та інші назви товарних знаків, марок виробів пишемо з великої букви)
 • жигулі, памперси (пишемо з малої букви, якщо вживається як загальна назва: “Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях»”)
 • твітер, ґуґл (назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви)
 • мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія» (назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках, але назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок: “РНБО ввела санкції проти Яндекса”).


УТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ


 • авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка та інші (найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ);
 • верстальниця, набірниця, порадниця, учениця та інші (суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник та -ень);
 • кравчиня, плавчиня, продавчиня, майстриня, філологиня (суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ень та на приголосний);
 • дияконеса, патронеса, поетеса (суфікс -ес- рідковживаний).
 Джерело

0 коммент.:

Дописати коментар