вівторок, 19 квітня 2011 р.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про волонтерську діяльність"


19 квітня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про волонтерську діяльність". Законом визначаються організаційні та правові засади здійснення та розвитку волонтерської діяльності в Україні.

Зокрема, встановлено, що "волонтерська діяльність - це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги".

Законом встановлено також, що "волонтерська організація - це юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами цього закону".

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації має здійснюватися, відповідно до закону, центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності протягом п´яти робочих днів з моменту подачі письмової заяви від імені цієї юридичної особи на безоплатній основі.

Відповідно до документа, держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує захист передбачених Конституцією та законами прав, свобод і законних інтересів волонтерів, волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги.

Закон містить також норму, відповідно до якої волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного із батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Відповідний законопроект зареєстровано за №5266 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36383

0 коммент.:

Дописати коментар